Szkoła dobrej jakości


  Available courses

  W tym kursie uczeń:

  • poznaje historię Wielkiej Emigracji
  • poznaje postać Fryderyka Chopina oraz jego relacje z Norwidem
  • poznają historię powstania styczniowego
  • poznaje historię zamachu na generała Fiodora Berga
  • poznaje polską sztukę – malarstwo
  • rozwija sprawność czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze historycznym
  • rozwija zasób leksykalny z zakresu historii
  • rozwija poprawność językową
  • rozwija logiczne myślenie: przyczyna → skutek

  W tym kursie uczeń:

  • poznaje historię sprowadzenia Krzyżaków do Polski
  • poznaje historię zmian dynastii w Polsce
  • poznaje historię stosunków polsko-krzyżackich za panowania Władysława Jagiełły
  • rozwija sprawność czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze historycznym
  • rozwija zasób leksykalny z zakresu historii
  • rozwija poprawność językową
  • rozwija logiczne myślenie: przyczyna → skutek

  Śladami detektywów z Polski aż po Wielką Brytanię. 

  Tu znajdziesz ćwiczenia dotyczące liczebników. 


  Obejrzyj lekcje online, przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania aby utrwalić wiedzę.

  Powtórzenie wiadomości :

  • lektura "Kamienie na szaniec"
  • powstanie listopadowe
  • powstanie styczniowe
  • przesądy 
  • polskie symbole narodowe
  • historia Dywizjonu 303
  • różnice kulturowe
  • film i teatr
  • test z historii 
  • pod lupa detektywów Pan Samochodzik i templariusze 
  • Sherlock Holmes 
  • Zemsta